top of page
ZORGNEST staat voor...

- een WARM nest dat voor u zorgt. De praktijk wil patiënten en hun gezinnen ondersteunen in hun goede en in hun kwade dagen.

- een STEUNEND nest dat u vleugels geeft. De zorg in onze praktijk heeft steeds het doel zoveel mogelijk zichzelf overbodig te maken.

- een DYNAMISCH nest dat steeds bijleert. De praktijk staat open voor nieuwigheden en biedt leerkansen aan studenten, collega's en paramedici, zodat ook zij bevlogen in de praktijk kunnen staan.

Uw huisarts ...

 

- is uw centrale zorgbegeleider.

 

- heeft een totaalbeeld van uw zorg, zowel van uw gezondheid als van uw welzijn.

- helpt u beter te verstaan voor welke uitdagingen u staat in uw gezondheid en welzijn.

 

- helpt u bij verwijzingen naar het ziekenhuis, professionals in de eerstelijnszorg of patiënten- en vrijwilligersverenigingen. 

- zoekt mee naar oplossingen om uw dagelijks leven gemakkelijker te maken, in samenspraak met uzelf, uw directe omgeving (familie, vrienden, buren, ...), en evt. zorgprofessionals en verenigingen.

Achtergrondinformatie

Dr. Leysen bouwt een praktijk uit in het 'oud notarishuis' (Van den Nestlaan 13, te Broechem). In dit huis zijn er drie ruime kabinetten. Een secretaresse en een praktijkverpleegkundige zijn reeds aanwezig. In oktober 2023 start dr. Monfret als collega-huisarts. Op korte termijn wordt uitgekeken naar een derde huisarts.

Vanaf 1 januari 2022 startte vroedvrouw Bo in Praktijk Zorgnest Broechem. Vanaf december 2022 werkt zij steeds op maandagavond. Meer informatie vindt u hier.

Vanaf 1 september 2023 werkt kinderpsychologe Johanna op woensdagnamiddag bij ons (bereikbaar via 0471 21 46 27 of johanna@parel-lier.be).

zorgnest tekening.jpg
Praktijk Zorgnest Broechem
Dr. Bert Leysen

Dr. Leysen is getrouwd en heeft drie kinderen.

In 2012 studeerde hij af als arts aan de UAntwerpen. Hij werd opgeleid tot huisarts in Beerse en Mortsel. Tijdens zijn huisartsenopleiding startte hij een doctoraat i.v.m. palliatieve zorg in de eerstelijnszorg - het einde is in zicht.

Van januari 2017 tot en met april 2021 heeft hij 6 uur per week gewerkt als somatisch consulent bij de Broeders Alexianen te Boechout

Van eind 2019 tot en met juni 2022 was hij voorzitter van Eerstelijnszone Pallieterland, het meest gekend als lokaal aanspreekpunt voor de COVID-19 aanpak en het vaccinatiecentrum.

Van januari 2022 is hij coördinerend en raadgevend arts in WZC Compostela te Borsbeek.

ellen sel foto3.jpg
Mevr. Ellen Sel

Mevrouw Sel start op 24 april 2023 bij ons als verpleegkundige.

 

Voordien had ze reeds 13 jaar ervaring als verpleegkundige: eerst op spoed (AZ St Maarten Duffel) en daarna op de dialyse- en endoscopie-afdeling (Heilig Hart ziekenhuis Lier).

foto.dr.monfret[147173].jpeg
Dr. Marine Monfret

Dr. Monfret zal starten in oktober 2023.

 

Ze heeft Franse roots, maar is geboren en getogen in Vlaanderen. Ze is tweetalig Nederlands-Frans en spreekt eveneens vlot Engels. Zij en haar partner hebben een zoontje.

Ze studeerde af als basisarts aan de UGent in 2020 en vervolledigde haar opleiding tot huisarts in Hofstade, Eeklo en Wetteren. Bijkomend volgde ze de opleiding tot LEIF-arts, de PALM-opleiding palliatieve zorg en verdiepte zich eveneens in de complexe wondzorg a.d.h.v. de CNPV-cursus.

In 2023 werkte ze een jaar voor een consultatiebureau van Kind en Gezin te Wetteren.

Image by Marcel Strauß
Dr. ...

Praktijk Zorgnest Broechem is op zoek naar een derde huisarts om de praktijk te versterken.

regina.png
Mevr. Regina Radu

 

Mevrouw Radu startte op 5 september 2022 bij ons als secretaresse.

 

Zij heeft reeds enkele jaren ervaring als secretaresse bij huisartsen, o.a. in de huisartsenwachtpost te Lier. 

Praktijk locatie: Van den Nestlaan 13, 2520 Broechem.
Als je van Broechem komt, het witte huis aan de rechterkant.
bottom of page