top of page
ZORGNEST staat voor...

- een WARM nest dat voor u zorgt. De praktijk wil patiënten en hun gezinnen ondersteunen in hun goede en in hun kwade dagen.

- een STEUNEND nest dat u vleugels geeft. De zorg in onze praktijk heeft steeds het doel zoveel mogelijk zichzelf overbodig te maken.

- een DYNAMISCH nest dat steeds bijleert. De praktijk staat open voor nieuwigheden en biedt leerkansen aan studenten, collega's en paramedici, zodat ook zij bevlogen in de praktijk kunnen staan.

Uw huisarts ...

 

- is uw centrale zorgbegeleider.

 

- heeft een totaalbeeld van uw zorg, zowel van uw gezondheid als van uw welzijn.

- helpt u beter te verstaan voor welke uitdagingen u staat in uw gezondheid en welzijn.

 

- helpt u bij verwijzingen naar het ziekenhuis, professionals in de eerstelijnszorg of patiënten- en vrijwilligersverenigingen. 

- zoekt mee naar oplossingen om uw dagelijks leven gemakkelijker te maken, in samenspraak met uzelf, uw directe omgeving (familie, vrienden, buren, ...), en evt. zorgprofessionals en verenigingen.

Huisregels

Als u beslist om verzorgd te worden door onze praktijk, gaat u akkoord met deze regels:

 

 • We vinden het belangrijk voor mensen om een huisarts dichtbij te hebben.

  • Patiënten worden aangenomen als ze in de gemeente Ranst wonen.

  • Onze patiënten die buiten de gemeente gaan wonen mogen nog wel op consult komen zolang ze geen nieuwe huisarts hebben, maar mogen geen huisbezoek verwachten.

 • Consultaties zijn steeds op afspraak. Gelieve dit in acht te nemen:

  • Gelieve één persoon per afspraak in te boeken, zodat we niet uitlopen.

  • Als u met de wagen komt, gelieve deze op de openbare weg te parkeren.

  • Als u met de fiets komt, gelieve die in het fietsenrek vooraan te plaatsen.

  • Gelieve het afspraakuur te respecteren.

  • Gelieve een goede handhygiëne te hanteren (o.a. handen ontsmetten).

 • Huisbezoeken gebeuren enkel in gemeente Ranst én als het niet anders kan.

 • Als u een levensbedreigend probleem heeft, bel 112.

 • Als u een dringend medisch probleem heeft, en u kan online geen afspraak maken bij ons, bel dan naar ons telefoonnummer 03 344 55 33.

  • Druk na de boodschap “1” en vraag een dringende afspraak ;

  • OF als het heel erg dringend is druk na de boodschap “3”.

 • Een korte medische vraag kan u stellen aan een dokter of verpleegkundige door na de boodschap op “2” te drukken, op de daarvoor bestemde uren.

 • Een voorschrift voor chronische medicatie gebeurt per drie maanden, om een goede opvolging mogelijk te maken. Als de toestand van de patiënt heel stabiel wordt geacht, kan zesmaandelijkse opvolging volstaan.

 • Een voorschrift voor chronische medicatie aanvragen per telefoon kan uitzonderlijk, als u de laatste drie maanden op consult bent geweest. Opgelet: verslavingsgevoelige medicatie wordt steeds op consultatie voorgeschreven.

 • We vinden het belangrijk om uw medische informatie te delen met andere artsen, zodat bv. de huisarts van wacht of de spoedarts uw situatie correct kan inschatten. Daarom brengen we graag de samenvatting van uw dossier (‘Sumehr’) in orde en zetten we deze beschikbaar voor artsen in een beveiligde elektronische omgeving (‘CoZo’).

 • U kan ons aanspreken als u wil weten wat er juist in uw Sumehr staat, en ons vragen aan te passen wat er juist gedeeld wordt op CoZo.

Achtergrondinformatie

Dr. Leysen bouwt een praktijk uit in het 'oud notarishuis' (Van den Nestlaan 13, te Broechem). In dit huis zijn er drie ruime kabinetten. Een secretaresse en een praktijkverpleegkundige zijn reeds aanwezig. In oktober 2023 start dr. Monfret als collega-huisarts. Op korte termijn wordt uitgekeken naar een derde huisarts.

Vanaf 1 januari 2022 startte vroedvrouw Bo in Praktijk Zorgnest Broechem. Vanaf december 2022 werkt zij steeds op maandagavond. Meer informatie vindt u hier.

Vanaf 1 september 2023 werkt kinderpsychologe Johanna op woensdagnamiddag bij ons (bereikbaar via 0471 21 46 27 of johanna@parel-lier.be). Zij is erkend eerstelijnspsychologe, d.w.z. ze kan een beperkt aantal uren per week lagere tarieven vragen ("binnen de conventie"). Ze kan deze lagere tarieven niet voor iedereen toepassen, enkel voor wie het niet breed heeft.

zorgnest tekening.jpg
Praktijk Zorgnest Broechem
Dr. Bert Leysen

Dr. Leysen is getrouwd en heeft drie kinderen.

In 2012 studeerde hij af als arts aan de UAntwerpen. Hij werd opgeleid tot huisarts in Beerse en Mortsel. Tijdens zijn huisartsenopleiding startte hij een doctoraat i.v.m. palliatieve zorg in de eerstelijnszorg - het einde is in zicht.

Van januari 2017 tot en met april 2021 heeft hij 6 uur per week gewerkt als somatisch consulent bij de Broeders Alexianen te Boechout

Van eind 2019 tot en met juni 2022 was hij voorzitter van Eerstelijnszone Pallieterland, het meest gekend als lokaal aanspreekpunt voor de COVID-19 aanpak en het vaccinatiecentrum.

Van januari 2022 is hij coördinerend en raadgevend arts in WZC Compostela te Borsbeek.

ellen sel foto3.jpg
Mevr. Ellen Sel

Mevrouw Sel is op 24 april 2023 bij ons gestart als verpleegkundige.

 

Voordien had ze reeds 13 jaar ervaring als verpleegkundige: eerst op spoed (AZ St Maarten Duffel) en daarna op de dialyse- en endoscopie-afdeling (Heilig Hart ziekenhuis Lier).

foto.dr.monfret[147173].jpeg
Dr. Marine Monfret

Dr. Monfret is bij ons gestart in oktober 2023.

 

Ze heeft Franse roots, maar is geboren en getogen in Vlaanderen. Ze is tweetalig Nederlands-Frans en spreekt eveneens vlot Engels. Zij en haar partner hebben een zoontje.

Ze studeerde af als basisarts aan de UGent in 2020 en vervolledigde haar opleiding tot huisarts in Hofstade, Eeklo en Wetteren. Bijkomend volgde ze de opleiding tot LEIF-arts, de PALM-opleiding palliatieve zorg en verdiepte zich eveneens in de complexe wondzorg a.d.h.v. de CNPV-cursus.

In 2023 werkte ze een jaar voor een consultatiebureau van Kind en Gezin te Wetteren.

Image by Marcel Strauß
Dr. ...

Praktijk Zorgnest Broechem is op zoek naar een derde huisarts om de praktijk te versterken.

regina.png
Mevr. Regina Radu

 

Mevrouw Radu startte op 5 september 2022 bij ons als secretaresse.

 

Zij heeft reeds enkele jaren ervaring als secretaresse bij huisartsen, o.a. in de huisartsenwachtpost te Lier. 

Praktijk locatie: Van den Nestlaan 13, 2520 Broechem.
Als je van Broechem komt, het witte huis aan de rechterkant.
bottom of page