ZORGNEST staat voor...

- een WARM nest dat voor u zorgt. De praktijk wil patiënten en hun gezinnen ondersteunen in hun goede en in hun kwade dagen.

- een STEUNEND nest dat u vleugels geeft. De zorg in onze praktijk heeft steeds het doel zoveel mogelijk zichzelf overbodig te maken.

- een DYNAMISCH nest dat steeds bijleert. De praktijk staat open voor nieuwigheden en biedt leerkansen aan studenten, collega's en paramedici, zodat ook zij bevlogen in de praktijk kunnen staan.

Uw huisarts ...

 

- is uw centrale zorgbegeleider.

 

- heeft een totaalbeeld van uw zorg, zowel van uw gezondheid als van uw welzijn.

- helpt u beter te verstaan voor welke uitdagingen u staat in uw gezondheid en welzijn.

 

- helpt u bij verwijzingen naar het ziekenhuis, professionals in de eerstelijnszorg of patiënten- en vrijwilligersverenigingen. 

- zoekt mee naar oplossingen om uw dagelijks leven gemakkelijker te maken, in samenspraak met uzelf, uw directe omgeving (familie, vrienden, buren, ...), en evt. zorgprofessionals en verenigingen.

Achtergrondinformatie

Dr. Leysen bouwt een eigen praktijk uit in het 'oud notarishuis' (Van den Nestlaan 13, te Broechem). In dit huis is plaats voor drie ruime kabinetten. Graag breidt de praktijk op korte termijn uit met een collega-huisarts, eventueel met andere disciplines.

Vanaf 1 januari 2022 startte vroedvrouw Bo in Praktijk Zorgnest Broechem, op woensdagavond. Meer informatie vindt u hier.

zorgnest tekening.jpg
Praktijk Zorgnest Broechem
Dr. Bert Leysen

Dr. Leysen is getrouwd en heeft drie kinderen.

In 2012 studeerde hij af als arts aan de UAntwerpen. Nadien begon hij samen met zijn opleiding tot huisarts een doctoraat i.v.m. palliatieve zorg in de eerstelijnszorg - het einde is in zicht.

Van januari 2017 tot 30 april 2021 heeft hij 6 uur per week gewerkt als somatisch consulent bij de Broeders Alexianen te Boechout

Sinds 2019 is hij voorzitter van Eerstelijnszone Pallieterland, het meest gekend als lokaal aanspreekpunt voor de COVID-19 aanpak en vaccinatie.

Image by Marcel Strauß
Dr. ...

Dr. Leysen is op zoek naar een collega-huisarts. Ben jij een huisarts op zoek naar een praktijk?

Heel welkom voor een verkennend gesprek !

Image by Marcel Strauß
Dhr./Mevr. ...

Dr. Leysen staat ervoor open om een praktijkruimte te verhuren aan andere disciplines in de gezondheidszorg (systeem van dagdelen).

Ben jij een paramedicus of psycholoog op zoek naar een praktijklocatie?

Heel welkom voor een verkennend gesprek !

Praktijk locatie: Van den Nestlaan 13, 2520 Broechem.
Als je van Broechem komt, het witte huis aan de rechterkant.